مجله تحقیقات علوم رفتاری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 

مجله تحقیقات علوم رفتاری توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان، مرکز تحقیقات علوم رفتاری با همکاری علمی- اجرایی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران منتشر می‌شود. این مجله در جلســه مــورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۲ کمیسیون نشریات علوم پزشـکی کشور به درجه علـــمی- پژوهشـــی نائل گردید.
اطلاعات نشریه عبارتند از:

ISSN:  ۲۰۰۸-۸۲۴۸
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکز تحقیقات علوم رفتاری)
سردبیر: دکتر رضا باقریان سرارودی
ویراستار و صفحه آرا: آرمین الهی
ناشر: موسسه ارمغان دانش فیروزه

تلفن:
 ۰۳۱-۳۷۹۲۸۱۰۹
دورنگار:
 
نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، دفتر گروه روانشناسی سلامت
صندوق پستی: ۱۷۹۸-۸۱۴۶۵
سایت اختصاصی : rbs.mui.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات علوم رفتاری:
http://rbs.mui.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب