دوره 14؛ شماره 2: (1395)

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس
ایندکس مجله
چکیده (69 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (518 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

مقايسه اثربخشي درمان رواني اجتماعي و بازخورد زیستی بر بهبود سردردهاي ميگرني (كاهش ناتواني ناشي از سردرد) شماره صفحه: 137-145
مجيد صفاري نيا, رضا باقريان سرارودي, مهناز علي اكبري, مريم شاهنده
چکیده (179 مشاهده)     |     متن کامل PDF (130 دریافت)     |     XML
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربی افراد دارای اضافه وزن و چاق شماره صفحه: 146-153
سعيده فنايي, ايلناز سجاديان
چکیده (415 مشاهده)     |     متن کامل PDF (261 دریافت)     |     XML
همدلي پزشکان هیأت علمی رشته‌های مختلف تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برخورد با بیمار شماره صفحه: 154-160
غلامرضا خيرآبادي, مهدخت حاج رحيمي, بهزاد مهکي, نسرين مسائلي, مريم ياحي, لعيا گلشني, درنا خيرآبادي
چکیده (193 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبان خانگی سالمندان مبتلا به دمانس شماره صفحه: 161-167
يوسف دهقاني, ويکتوريا عمراني فرد, محمد باباميري
چکیده (335 مشاهده)     |     متن کامل PDF (498 دریافت)     |     XML
اثر درمان شناختی- رفتاری مذهبی در راهبردهای مقابله با استرس و نمره وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری با محتوای مذهبی شماره صفحه: 168-172
شهلا آکوچکيان, ابراهيم حقيقي‌زاده, ويكتوريا عمراني فرد, مهسا سيرويي نژاد, آسيه الماسي
چکیده (207 مشاهده)     |     متن کامل PDF (88 دریافت)     |     XML
پیامدهای جسمی و عاطفی افشاگری تخلف سازمانی در پرستاران شماره صفحه: 173-179
نرجس منجوقي, ابوالقاسم نوري
چکیده (136 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML
نقش عوامل روان‌شناختي در غيبت از كار كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 180-188
امراله ابراهيمي, غلامرضا خيرآبادي, زهرا عليخاصي, راحله سموعي, حميد نصيري, محسن مصلحي
چکیده (194 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML
مقایسه سبک‌های دلبستگی و شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده در بیماران مبتلا به اختلال ملال جنسی و افراد سالم در شهر اصفهان شماره صفحه: 189-194
مهرداد صالحي, هاجر نصوحيان, نگار رئيسي
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (168 دریافت)     |     XML
اثربخشي پسخوراند عصبی بر اضطراب، افسردگی و نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه جنگ شماره صفحه: 195-203
سيما نوحي, علي محمد ميرآقايي, اعظم اعرابي
چکیده (172 مشاهده)     |     متن کامل PDF (533 دریافت)     |     XML
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران همودیالیز شماره صفحه: 204-209
غلامرضا منشئي, مجيد زارعي, حامد جعفري ولداني
چکیده (318 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
مقايسه ميزان علایم روان‌رنجور بين بيماران گوارشي، همراهان سالم و گروه شاهد شماره صفحه: 210-218
علي محمد بيگي, محسن معروفي, آزاده احمدي, ژاندارک اقليدي
چکیده (136 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML
اثربخشی تمرین‏های حسی-حرکتی بر مهارت‏های حرکتی، اجتماعي، تعاملي و رفتارهای قالبي در كودكان داراي اختلال‌های طیف اتيسم شماره صفحه: 219-228
احمد احمدي, احمد به‌پژوه
چکیده (1443 مشاهده)     |     متن کامل PDF (272 دریافت)     |     XML
اثر‌بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر شاخص‌های روانی و فیزیولوژیکی مادران متقاضی سزارین شماره صفحه: 229-235
وحيده منتظري خادم, زهرا جباري, ميترا شهرياري, سيد عباس حقايق, حسن هاشمي
چکیده (131 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
مقايسه اثربخشي آموزش اصلاح سبک زندگي و درمان با فراورده حاصل از طب سنتی (اطریفل گشنیزی) بر کاهش علایم افراد مبتلا به میگرن شماره صفحه: 236-243
صفورا چوپان نژاد, شعله اميري, محمد مظاهري, احمد چيت ساز
چکیده (165 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML
مشکلات زندگی خوابگاهی دانشجویان؛ یک مطالعه به روش کیفی شماره صفحه: 244-249
امراله ابراهيمي, مجيد ضرغام حاجبي, عليرضا ترکان, آزاده استقلاليان, حسن ميرزا حسيني
چکیده (2354 مشاهده)     |     متن کامل PDF (441 دریافت)     |     XML
اثربخشی برنامه نرم‌افزاری توکا بر تمیز و حافظه شنیداری کودکان دارای مشکل یادگیری شماره صفحه: 250-256
يوسف دهقاني, ليلا صادقي, احمد عابدي, محمدرضا صمصام شريعت
چکیده (353 مشاهده)     |     متن کامل PDF (345 دریافت)     |     XML
اثربخشی یکپارچگی حسي- حركتي بر عملكرد تعادلی و خواندن كودكان نارساخوان شماره صفحه: 257-263
عباس مهوش ورنوسفادراني, کمال پرهون, کامبيز پوشنه
چکیده (198 مشاهده)     |     متن کامل PDF (383 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##