دوره 14؛ شماره 1: (1395)

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (323 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

شانس ابتلا به بیماری روان‌تنی با توجه به ابعاد آلکسی تایمیا شماره صفحه: 1-6
محسن معروفي, وجيهه حاجي حسيني, مريم معروفي, محمدرضا مراثي, نصراله عليمحمدي
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (246 دریافت)     |     XML
بررسي فراواني شکایات ادراري در مبتلايان به اختلال وسواسي- جبري و رابطه آن با میزان وسواس، اضطراب و افسردگی آن‌ها شماره صفحه: 7-13
شهلا آکوچکيان, فاطمه صالحي, مصطفي نجفي, آسيه الماسي
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (130 دریافت)     |     XML
روايي و اعتبار پرسش‌نامه پرخاشگري (AS) در دانش‌آموزان شهر سمنان شماره صفحه: 14-22
افضل اکبري بلوطبنگان, فاطمه رحماني, سحر عشق آبادي
چکیده (425 مشاهده)     |     متن کامل PDF (141 دریافت)     |     XML
بررسي نيازهاي آموزش روانی خانواده بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي یک شماره صفحه: 23-29
مجيد برکتين, عباس عطاري, فريبا نوري, مهين امين الرعايا
چکیده (650 مشاهده)     |     متن کامل PDF (131 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری شماره صفحه: 30-40
سيده سليل ضيائي, فريبا زراني, فرشته موتابي, حسين کارشکي, شهريار شهيدي
چکیده (159 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML
اثربخشی آموزش تکنیک‌های ذهن‌آگاهی بر جهت‌گیری زندگی، رضایت از زندگی و پذیرش و عمل در زنان معتاد تحت ‌توان‌بخشی شماره صفحه: 41-49
مريم قادري نجف آبادي, رسول سليماني نجف آبادي, محمد مرادي سروش, محمد مرادي سروش
چکیده (238 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML
مقایسه تجارب معنوی و تاب‌آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درمانی و همتایان عادی شماره صفحه: 50-55
مجتبي حبيبي, خديجه سلماني, اميد اماني, زهره رافضي, ساناز سادات نعمت‌اله زاده
چکیده (547 مشاهده)     |     متن کامل PDF (226 دریافت)     |     XML
اثربخشی معنویت درمانی بر تاب‌آوری سالمندان شهر اصفهان شماره صفحه: 56-63
افسانه سرتيپ زاده, مهناز علي اکبري, سيده راضيه طبائيان
چکیده (568 مشاهده)     |     متن کامل PDF (239 دریافت)     |     XML
اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر افسردگی، اضطراب و مشکلات تنظیم هیجانی دختران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی شماره صفحه: 64-71
فرشته مومني
چکیده (1097 مشاهده)     |     متن کامل PDF (347 دریافت)     |     XML
اثربخشی استفاده از رایانه بر یادگیری مفاهیم پیش‌نیاز ریاضی و دیگر مفاهیم شناختی در کودکان دارای اختلال اوتیسم شماره صفحه: 72-77
سيد جعفر احمدي, مجتبي گشول, طيبه صفري, منصوره همتيان, زهرا خليلي
چکیده (178 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML
مقایسه شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی و مؤلفه‌های آن‌ها در گروه‌های قومی شماره صفحه: 78-84
احمد وليخاني, مهدي ايماني
چکیده (103 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
نقش میانجی بهزیستی روانی در رابطه بین باورهای فراشناختی و تیپ شخصیتی D با شدت علایم بیماری در بیماران مبتلا به پسوریازیس شماره صفحه: 85-91
مهناز علي اکبري دهکردي, احمد علي‌پور, پرستو عباسپور, الياس سليمي, يارحسين صفري
چکیده (265 مشاهده)     |     متن کامل PDF (118 دریافت)     |     XML
نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و تحمل پریشانی در رفتارهای پرخطر دانشجویان شماره صفحه: 92-102
زبير صميمي, فاطمه ميردورقي, جعفر حسني, محمدمهدي ذاکري
چکیده (947 مشاهده)     |     متن کامل PDF (362 دریافت)     |     XML
مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت، خودکارامدی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران فراری و عادی شماره صفحه: 103-110
سميرا گوهري, محمد نقي فراهاني, هادي پرهون, کمال پرهون
چکیده (187 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML

مقاله هاي مروري

درمان مواجهه واقعیت مجازی در اختلال‌های اضطرابی و PTSD: مروری نظام‌مند بر ادبیات پژوهش شماره صفحه: 111-124
مهدي سليماني, خدابخش احمدي, ابوالفضل محمدي
چکیده (904 مشاهده)     |     متن کامل PDF (287 دریافت)     |     XML
پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی: تحول، نقد، چشم‌انداز شماره صفحه: 125-136
فريبا زراني, صلاح‌الدين اسمعيلي, نيره قشنگ, سوده آقامحمدي, محمود خزائي
چکیده (2495 مشاهده)     |     متن کامل PDF (940 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##