دوره 13؛ شماره 3: (1394)

XML

فهرست مطالب

مقاله های پژوهشی

طراحي و پياده‌سازي يك سيستم تشخيص خودكار اختلال دوقطبي مبتني بر سيگنال‌هاي مغزي شماره صفحه: 367-375
لادن فتوت, وحيد ابوطالبي, محمدتقي صادقي, رضا باقريان سرارودي
چکیده (14 مشاهده)     |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
بررسي مدل معادلات ساختاري پیمان‌شکنی زناشویی بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی، رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی شماره صفحه: 376-387
عباس سامي, علي محمد نظري, فرشاد محسن‎زاده, مهدي طاهري
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML
اعتباریابی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه وسواسی – اجباری فرم کودکان شماره صفحه: 388-399
جواد کريمي, فرشته همايوني نجف‌آبادي, صديقه همايوني نجف‌آبادي, عاطفه همايوني نجف‌آبادي
چکیده (15 مشاهده)     |     متن کامل PDF (7 دریافت)     |     XML
اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم و تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوعI و II شماره صفحه: 400-408
داود قادري, محسن معروفي, امرالله ابراهيمي
چکیده (27 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر رفتار درمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب در کیفیت خواب و شدت بی‌خوابی بیماران مبتلا به اختلال بی‌خوابی شماره صفحه: 409-419
مريم اسماعيلي, نوشين بصيري, فرشته شکيبايي
چکیده (14 مشاهده)     |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML
اثربخشی مداخله آموزشی – روانی گروهی بر سطح افسردگی، اضطراب و استرس تجربه شده خانواده‌های بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی شماره صفحه: 420-430
اميرحسين مجرد کاهاني, بهرامعلي قنبري هاشم آبادي, غزاله سلطانيان
چکیده (15 مشاهده)     |     متن کامل PDF (11 دریافت)     |     XML
اثربخشي درمان راه‎حل‎مدار کوتاه‎مدت بر کاهش افسردگي زنان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی شماره صفحه: 431-440
کبري قادري, خديجه آرين, مجتبي حبيبي
چکیده (16 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML
اثربخشی روش‌های درمان شناختی و انزجاری بر علایم اختلال وسواس فکری- عملی شماره صفحه: 441-451
حسين قمري کيوي, هيوا محمودي, محمد نريماني
چکیده (16 مشاهده)     |     متن کامل PDF (8 دریافت)     |     XML
اثر بخشی خنده‌درمانی و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی شماره صفحه: 465-472
فريبا کريمي, سارا جمالي, توران خوراني کريمي
چکیده (23 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزش جلوه‌های چهره‌ای هیجان‌های بنیادی بر تشخیص هیجان‌های بنیادی در کودکان درخود مانده با کارکرد بالا شماره صفحه: 473-486
الهام توکلي, ژانت هاشمي آذر, غلامرضا صرامي
چکیده (15 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML
نقائص حافظه فعال در کودکان با اختلال بيش فعالي- نقص توجه شماره صفحه: 487-495
سارا آقابابايي, سالار فرامرزي
چکیده (27 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
تعامل هدایت‌شده دانش آموزان اوتیسم با همسالان و معلّم در مدارس عادی: کاه ش نقائص ارتباطی و اجتماعی در یک پژوهش تک آزمودنی شماره صفحه: 496-508
مجتبي گشول, فريدون يارياي, جعفر حسني
چکیده (17 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
بررسي فراواني و تفاوت جنسیتی در نگرش به دوستي دختر و پسر در بین دانشجويان شماره صفحه: 509-518
داود اسديان, علي محمدزاده, محمود نجفي
چکیده (17 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML

مقاله هاي کوتاه

نقش آموزش نگارگری بر افزایش خودکارآمدی در کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی 14-10 سال در کلینیک یوسف آباد تهران شماره صفحه: 359-366
الهام طوقيان چهارسوقي, علي زاده محمدي
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

سندرم نورولپتیک بدخیم ناشی از قطع مصرف کلوزاپین شماره صفحه: 353-358
عباس عطاري, شهريار موذني
چکیده (17 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##