دوره 12؛ شماره 4: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله های پژوهشی

ارتباط سلامت معنوی با بکارگیری سبک‌های مقابله ای در بیماران تحت درمان با همودیالیز شماره صفحه: 481-489
ليلا مردانيان دهکردي, ناهيد شاهقليان
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
رابطه عملکرد خانواده و مسؤوليت‌پذيري در نوجوانان دارای نقایص بینایی و مقایسه آن با نوجوانان عادی شماره صفحه: 490-499
ابوالفضل سليمي, فاضل بهرامي, محمد طاهري, سيدجلال يونسي, سمانه حسين زاده
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (2 دریافت)     |     XML
نقش تفاوتهای جنسیتی و ویژگیهای شخصیتی در مصالحه برای انتخاب همسر شماره صفحه: 500-509
هاشم جبرائيلي, علي زاده محمدي, محمود حيدري, مجتبي حبيبي
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
رابطه کیفیت زندگی با سلامت روان و نگرشهای ناکارآمد در بیماران پیوند کلیه شماره صفحه: 510-519
ميترا راک روا, ويکتوريا عمراني فرد, امراله ابراهيمي, عبدالامير عطاپور, مژگان مرتضوي
چکیده (37 مشاهده)     |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
نقش بازنمایی شناختی، شخصیت و عامل ناباروری در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شماره صفحه: 520-535
شقايق زهرايي, هادي بهرامي احسان, رضا کرمي نوري, محمد علي بشارت, مريم بيداديان
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر اسیدآمینه L–آرژنین موضعی بر روی عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان سال 90-1389 شماره صفحه: 536-546
احلام پامناري, زهره صادقي, کتايون شفيعي, ميترا ريحاني
چکیده (28 مشاهده)     |     متن کامل PDF (11 دریافت)     |     XML
بررسی عملکرد حافظه سرگذشتی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس افسرده و غیرافسرده در مقایسه با افراد سالم شماره صفحه: 547-557
مريم - شريفي, حميد طاهر نشاط دوست, ماهگل توکلي, وحيد شايگان نژاد
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
مقایسه دشواری‌های تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر با توجه به دست برتری شماره صفحه: 558-569
, , , , , , ,
چکیده (14 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
بررسي توزيع فراواني استعمال سيگار در دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و ارتباط آن با برخي خصوصيات دموگرافيك و علایم روان‌‌پزشكي شماره صفحه: 570-580
عباس عطاري, مهين امين الرعايا, محمد رضا مرآثي
چکیده (19 مشاهده)     |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) و بررسی تاثیر آن بر میزان انعطاف پذیری روانشناختی کودکان 7 تا 12 ساله نسبت به درد شماره صفحه: 581-592
سهيلا قميان, محمدرضا شعيري
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML
افزایش رضایتمندی و کاهش هزینه‌ی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش‌فعالی: اثربخشی روان‌پزشکی از راه دور شماره صفحه: 593-601
مصطفي نجفي, احمد فروزبخش, مجتبي گشول
چکیده (12 مشاهده)     |     متن کامل PDF (2 دریافت)     |     XML
عوامل خطر ساز درکودک آزاری: نقش عوامل روانی، اجتماعی و جمعیت شناختی شماره صفحه: 602-610
ماهگل توکلي, مريم خامي, مژگان کاراحمدي, نسرين زماني, مريم واعظي
چکیده (13 مشاهده)     |     متن کامل PDF (3 دریافت)     |     XML
افسردگي، اضطراب، استرس و كيفيت زندگي در دانشجويان غير ايراني و ايراني دانشكده‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 92-1391 شماره صفحه: 611-620
غلام رضا خيرآبادي, ليلا بابائيان, سيما صدري, بهزاد مهکي, نسرين مسائلي
چکیده (15 مشاهده)     |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##