دوره 12؛ شماره 2: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله های پژوهشی

ارتباط ویژگی‏های خانوادگی، سبک‏های حل مسأله و رویدادهای استرس‏زای زندگی با اقدام به خودکشی شماره صفحه: 155-164
علی فخاری, محمد رستمی, تورج هاشمی, بهزاد وحید حاجی آقایی نیا
چکیده (249 مشاهده)     |     متن کامل PDF (267 دریافت)     |     XML
بررسی شیوع مشکلات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در بین دانش‌آموزان مدارس راهنمایی پسر شهرستان زنجان شماره صفحه: 165-173
اسماعیل شیری, مصطفی ولی پور, محمدعلی مظاهری, بهناز رودباری سقایی
چکیده (761 مشاهده)     |     متن کامل PDF (354 دریافت)     |     XML
رابطه راهبردهاي مقابله، تنش و سلامت روان با نگرش به اعتياد نوجوانان شماره صفحه: 174-183
مجتبي حبيبي, احمد عاشوری
چکیده (357 مشاهده)     |     متن کامل PDF (160 دریافت)     |     XML
اثربخشي واقعيت‌درماني گروهي بر افسردگي زنان نابارور قبل از شماره صفحه: 184-193
حسن توزنده جاني, حبيبه سلطان‌زاده مزرجي
چکیده (253 مشاهده)     |     متن کامل PDF (101 دریافت)     |     XML
اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري تنظيم هيجان بر بهزیستی روان‌شناختی دختران نوجوان مبتلا به صرع شماره صفحه: 194-204
ليلا اسماعيلي, محمدرضا عابدی, محمدرضا نجفی, اصغر آقایی, مریم اسماعیلی
چکیده (513 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1333 دریافت)     |     XML
نقش بخشایش و معنویت در پیش بینی سطح کارایی خانواده شماره صفحه: 205-216
سامان کمری, شهریار شهیدی, محمد آهنگرکانی
چکیده (224 مشاهده)     |     متن کامل PDF (201 دریافت)     |     XML
پیش‌بینی رفتار خودمراقبتی بر مبنای ویژگی‌های روان‌شناختی مثبت در افراد مبتلا به دیابت نوع دو شماره صفحه: 217-225
مريم حسيني خواه, غلامرضا منشئي, امراله ابراهيمي
چکیده (173 مشاهده)     |     متن کامل PDF (190 دریافت)     |     XML
اثربخشی مداخله با استفاده از حیوانات اهلی و عروسکی بر کارکرد شناختی، اجتماعی، ارتباطی و رفتاری کودکان طیف اتیسم شماره صفحه: 226-235
طیبه تازیکی, سعید حسن زاده, غلامعلی افروز, باقر غباری بناب, سوگند قاسم زاده
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (479 دریافت)     |     XML
نقش حفظ قرآن درحافظه رویدادی ومعنایی دانش آموزان دخترشهر تهران شماره صفحه: 244-253
کبري نصرتي
چکیده (322 مشاهده)     |     متن کامل PDF (371 دریافت)     |     XML
ساخت و بررسي كيفيت روان‌سنجي پرسش‌نامه خود ابرازي در دانشجويان شماره صفحه: 254-263
راحله سموعي, طيبه طيباني, آيت اله سهرابي, امراله ابراهيمي
چکیده (238 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت)     |     XML
اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر افسردگی و امید به زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی شماره صفحه: 264-273
شهناز خالقي‌پور, فاطمه زرگر
چکیده (789 مشاهده)     |     متن کامل PDF (434 دریافت)     |     XML
همه‌گیر شناسی افسردگی در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386 شماره صفحه: 274-284
فرشته شکيبايي, مريم اسماعيلي
چکیده (890 مشاهده)     |     متن کامل PDF (174 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

اوتیسم و محیط: چگونه با مدیریت عوامل محیطی احتمال اوتیسم شدن کودک خود را به حداقل برسانیم؟ شماره صفحه: 285-306
پديده کريمي, سيد محمد موسوي, الهه کمالي, منصور صالحي, مژگان کاراحمدي
چکیده (360 مشاهده)     |     متن کامل PDF (158 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##