دوره 12؛ شماره 1: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله های پژوهشی

تحلیل مسیر طرح‌واره‏های ناسازگار اولیه، راهبرد‏های مقابله با استرس و کیفیت زندگی روانی شماره صفحه: 1-8
سپيده دهقاني, زهرا ايزدي خواه, مريم محمد تقي نسب, الهام رضايي
چکیده (1361 مشاهده)     |     متن کامل PDF (367 دریافت)     |     XML
‌مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر علایم بیماران مبتلا به اختلال‌وسواس- اجبار شماره صفحه: 19-33
راضیه ایزدی, حمید طاهر نشاط دوست, کریم عسگری, محمدرضا عابدی
چکیده (2307 مشاهده)     |     متن کامل PDF (883 دریافت)     |     XML
طراحي نسخه فارسي آزمون ذهن‌خواني از طريق صدا و بررسي خصوصيات روان‌سنجی آن شماره صفحه: 34-43
وحيد نجاتي
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (148 دریافت)     |     XML
بررسي رابطه ارزش‌هاي ازدواج و جهت‌گيري مذهبي با ساختار خانواده در زوجین شهرستان بابل شماره صفحه: 44-57
محمد آهنگرکاني, علي زاده محمدي, محمود حيدري, مريم طالبي
چکیده (345 مشاهده)     |     متن کامل PDF (463 دریافت)     |     XML
مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی و افراد بهنجار شماره صفحه: 58-66
مهدي محمداميني, آرش نجيمي, عباس ابوالقاسمي, سيد داود مفتاق
چکیده (481 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسش‌نامه شخصیت زاکرمن – کلمن (ZKPQ-50-CC) شماره صفحه: 67-81
وحيده لامعي, سعيده لامعي, حسن يعقوبي, علي محمدزاده
چکیده (585 مشاهده)     |     متن کامل PDF (168 دریافت)     |     XML
تاکتیک‌های حل تعارض در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شماره صفحه: 82-91
قيصر ملکي, پوريا رضي, مرتضي بهادر, حجت شکوري, احمدعلي امامي
چکیده (306 مشاهده)     |     متن کامل PDF (141 دریافت)     |     XML
رابطه بين تحمل آشفتگی و اضطرار منفی و مثبت با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد شماره صفحه: 92-102
سجاد بشرپور, آزاده عباسي
چکیده (390 مشاهده)     |     متن کامل PDF (313 دریافت)     |     XML
شیوع‌شناسي نشانه‌های اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي و رابطه آن‌ها با مؤلفه كندي زمان شناختي در دانشجويان شماره صفحه: 103-111
علي مشهدي, فاطمه ميردورقي, جعفر حسني, حميد يعقوبي, محمد حمزه لو, زهرا حسين زاده ملکي
چکیده (173 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML
بررسي يادگيري يك الگوي حركتي دست در كودكان 10-8 ساله شماره صفحه: 112-121
مهدي روزبهاني, سيد محمد كاظم واعظ موسوي, حسن خلجي
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML
نقش پیش ‏بین جهت ‏گیری معـنوی معتادان و بار روانی خانواده‏ های آن ‏ها در ماندگاری درمان اعتیاد شماره صفحه: 144-153
محبوبه کشاورز, امير قمراني, مرضيه باقريان, امير موسي ‏رضايي
چکیده (237 مشاهده)     |     متن کامل PDF (289 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##