دوره 11؛ شماره 2: 1392

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ايندكس مجله
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

تأثیر ماساژ درماني بر کاهش اضطراب و افسردگي زنان معتاد زندان مركزي اصفهان
عفت السادات وفامند, مهدي كارگر فرد, مهرداد صالحي, غلامعلي قاسمي
چکیده (223 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت
محمد فتحي, فرامرز سهرابي, مرتضي سعيديان
چکیده (507 مشاهده)     |     متن کامل PDF (273 دریافت)     |     XML
پیش‌بینی هوش‌هیجانی بر مبنای ابعاد شوخ‌طبعی در میان دانشجویان سرآمد دانشگاه
فاطمه ترابي, ديبا سيف
چکیده (152 مشاهده)     |     متن کامل PDF (156 دریافت)     |     XML
اثربخشي آموزش کارکردهاي اجرايي (بازداري پاسخ) بر ميزان توجه کودکان پيش‌دبستاني داراي اختلال هماهنگي رشد: پژوهش مورد- منفرد
مختار ملک پور, فرنوش کاويانپور, احمد عابدي
چکیده (404 مشاهده)     |     متن کامل PDF (188 دریافت)     |     XML
تأثير روش درماني مبتني بر پذيرش و تعهد‌ درماني بر ميزان افسردگي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
مريم حر, اصغر آقايي, احمد عابدي, عباس عطاري
چکیده (675 مشاهده)     |     متن کامل PDF (361 دریافت)     |     XML
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و مهارت‌های ارتباطی بر میزان پرخاشگری معتادان به حشیش زندان شهر همدان
حمزه کريمي, اکبر همتي ثابت, محمد حقيقي, محمد احمدپناه, حميد محمدبيگي
چکیده (305 مشاهده)     |     متن کامل PDF (321 دریافت)     |     XML
اثربخشی گروه‌درمانی شناختی- رفتاری برکاهش نشانگان بی‌خوابی زندانیان مرد
علي‌محمد نظري, محمد نيکوسير جهرمي, سجاد اميني منش, مهدي طاهري
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

DSM-5
عباس عطاري, مهين امين الرعايا
چکیده (528 مشاهده)     |     متن کامل PDF (176 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##