دوره 11؛ شماره 1: 1392

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ايندكس مجله
ايندكس مجله
چکیده (129 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

شواهد عصب‌شناختی نقصان کنترل مهاری و تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در افراد سیگاری شماره صفحه: 1-9
وحيد نجاتي, اسماعيل شيري
چکیده (396 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML
پيگيري سير 6 ماهه شدت علايم وكيفيت زندگي بيماران دوقطبيI پس از ترخیص از بیمارستان شماره صفحه: 10-17
هاجر براتيان, مجيد برکتين, حسين مولوي, نوشين موسوي مدني
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
رابطه مؤلفه‌های فراشناخت با اضطراب و افسردگي در مادران دارای کودکان پسر مبتلا به اختلال فزون‌کنشی/ نارسایی توجه و مقایسه آن‌ها با مادران کودکان عادی شماره صفحه: 18-29
کمال مقتدائي, مهرداد صالحي, يوخابه محمديان, اسماعيل هونجاني
چکیده (252 مشاهده)     |     متن کامل PDF (134 دریافت)     |     XML
بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی و ادراک پیامد مخاطره‌آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم شماره صفحه: 30-38
کبري نصرتي, زهره خسروي
چکیده (240 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر شماره صفحه: 39-45
نسرين مسائلي, غلامرضا خيرآبادي, حميد افشار, محمد رضا مرآثي, حامد دقاق‌زاده, حميد رضا روح افزا
چکیده (224 مشاهده)     |     متن کامل PDF (96 دریافت)     |     XML
بررسی میزان شیوع و شدت الکسی تایمیا و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر شماره صفحه: 46-53
افروز افشاري, مهناز مهرابي زاده هنرمند
چکیده (229 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML
ساختار عاملی و پایایی مقیاس‌های پرسشنامه هوشهای چندگانه شماره صفحه: 54-67
اکبر رضائي
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مدل‌های سبب‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی شماره صفحه: 68-80
ابوالفضل محمدي, فاطمه زرگر, عبداله اميدي, رضا باقريان سرارودي
چکیده (856 مشاهده)     |     متن کامل PDF (271 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##