دوره 10؛ شماره 7: ويژه نامه طب رفتاری: 1391

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس مجله
ايندکس مجله
چکیده (136 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

تأثیر اصلاح حرکات تنفسی بر شب ادراری کودکان، یک رویکرد نوین درمانی شماره صفحه: 589-596
شهناز خالقی پور, شیما مصری پور, محسن معروفی
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
بررسی اثربخشی کاهش استرس بهوشیاری محور بر علایم روان‌شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس شماره صفحه: 597-608
نوشيروان خضري مقدم, نيما قرباني, هادي بهرامي احسان, رضا رستمي
چکیده (194 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML
بررسي نقش ادراك بيماري در رابطه بين طرحواره‌هاي‌ ناسازگار اوليه و سطح ناتواني حرکتی در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس شماره صفحه: 609-618
افسانه اخاني, زهرا ايزدي‌خواه, رضا باقريان سرارودي, فريبرز خوروش
چکیده (137 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر ورزش در آب بر کیفیت زندگی بیماران پانیک شماره صفحه: 619-627
شيوا علمازاده, فرزانه تقيان, مجيد برکتين
چکیده (2823 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
ارزیابی دانش و نگرش دانشجویان و دانش آموختگان حرف پزشکی در مورد طب رفتاری: مطالعه مقدماتی طراحی برنامه آموزشی شماره صفحه: 628-634
عبداله اميدي, ابوالفضل محمدي, فاطمه زرگر, غلامعباس موسوي, عباس عطاري
چکیده (129 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت)     |     XML
مقايسه تاثیر مداخلات برنامه قلب سالم اصفهان بر روند مصرف برخی اقلام غذایی در افراد سیگاری و غیر سیگاری شماره صفحه: 635-644
مريم مقرون, نوشين محمدي‌فرد, فيروزه سجادي, فاطمه نوري امامزاده اي, حسن عليخاصي, حميدرضا روح افزا, حسين صفاري
چکیده (59 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML
رابطه علی تیپ زمانی، خستگی مزمن با سطح IgM سرم کارکنان شیفتی شماره صفحه: 645-653
شهناز خالقي پور, رضا باقريان سرارودي
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1، 2 و افراد غیر مبتلای شهر اهواز شماره صفحه: 654-662
مهناز مهرابي‌زاده هنرمند, مجيد عيدي بايگي, ايران داودي
چکیده (685 مشاهده)     |     متن کامل PDF (227 دریافت)     |     XML
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اختلالات خواب بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر شماره صفحه: 663-671
سيد عباس حقايق, حميد طاهر نشاط‌دوست, پيمان اديبي, کريم عسگري
چکیده (262 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML
رابطه احساس رضایت بدنی و کمال‌گرایی با رفتارهای تغذیه‌ای نامطلوب در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز شماره صفحه: 672-682
رحيم بدري گرگري, سامره اسدي, مرضيه سرداري
چکیده (187 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML
مقایسه میانگین سطح لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های سرم بیماران مبتلا به افسردگی اساسی با گروه شاهد شماره صفحه: 683-689
حميد افشار, حميدرضا روح افزا, نسرين مسائلي
چکیده (79 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML
آيا شخصيت افراد چپ برتر، راست برتر و دوسو توان متفاوت است؟ شماره صفحه: 690-697
احمد علي‌پور, زهره صادقي, علي محمدبيگي, زهرا مرداني ولنداني, رضا باقريان سرارودي
چکیده (579 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم جسمی زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر شماره صفحه: 698-708
كمال مقتدايي, موسي كافي, حميد افشار, سعيد آريا دوران, حامد دقاق زاده, طاهره پورکاظم
چکیده (290 مشاهده)     |     متن کامل PDF (109 دریافت)     |     XML
رابطه راه‌بردهای مقابله‌ای، با افسردگی، ناتوانی جسمانی و شدت درد در افراد مبتلا به کمر درد مزمن شماره صفحه: 709-718
زينب عظيمي, عباس بخشي پور رودسري
چکیده (193 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML
بررسی میزان شیوع هیپوناترمی در بیماران سایکوتیک بستری در بخش روان پزشکی بیمارستان فرشچیان همدان شماره صفحه: 719-725
ليلا جهانگرد, علي قلعه ايها, محمد غلياف, امير کشاورزي, محمد حقيقي, حميد محمد بيگي, هادي پاک نژاد
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
عوامل مؤثر در گرایش به استعمال سيگار در دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره صفحه: 726-734
مهين امين الرعايا, عباس عطاري, محمدرضا مرآثي
چکیده (337 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML
رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی: بررسی تفاوت‌های جنسیتی و سنی شماره صفحه: 735-745
محمدرضا نائينيان, امير نيک آذين
چکیده (1108 مشاهده)     |     متن کامل PDF (400 دریافت)     |     XML
اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS یا Multiple sclerosis) شماره صفحه: 746-756
اسماعيل سليماني, مجتبي حبيبي, سجاد بشرپور
چکیده (194 مشاهده)     |     متن کامل PDF (143 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مروری بر چالش‌های موجود در درمان چاقی شماره صفحه: 757-771
مريم بيداديان, هادي بهرامي احسان
چکیده (206 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##