دوره 10؛ شماره 6: ويژه نامه سلامت روان: 1391

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس مجله
ايندکس مجله
چکیده (61 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امیدواری صفتی در دانشجویان ایرانی شماره صفحه: 391-400
رضا کرمي‌نيا, محسن احمدي طهور سلطاني, رضا باقريان سرارودي, زهرا مولوي
چکیده (100 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
بررسي شيوع مصرف سيگار در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و ارتباط آن با برخي خصوصيات دموگرافيك و علایم روان‌‌پزشكي شماره صفحه: 401-410
آرش قدوسي, مهين امين الرعايا, عباس عطاري, محمدرضا مرآثي, صفا مقصودلو
چکیده (331 مشاهده)     |     متن کامل PDF (173 دریافت)     |     XML
پیش‌بینی نشانه‌های مرضی بر اساس مفهوم خدا در دانشجويان علوم‌ پزشكي شماره صفحه: 411-420
علي اکبر حدادي کوهسار, با قر غباري بناب
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزش حل مسأله بر خودکارامدی و خودکارامدی ادراک شده در نوجوانان شماره صفحه: 421-430
عليرضا يوسفي, فاطمه غرضي, مريم گردان‌شکن
چکیده (578 مشاهده)     |     متن کامل PDF (148 دریافت)     |     XML
رابطه بهزیستی معنوی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روانی سالمندان شماره صفحه: 431-440
عيسي جعفري, نادر حاجلو, رامين فغاني, کاظم خزان
چکیده (1062 مشاهده)     |     متن کامل PDF (364 دریافت)     |     XML
ارتباط التزام و اولویت به فریضه نماز با میزان شیوع افـسردگی و برخی پارامترهای جمعیت‌شناختی دانشجویان شماره صفحه: 441-451
امير موسي رضايي, همايون ناجي اصفهاني, نرجس خسروي, طاهره مومني قلعه قاسمي, نسرين مسايلي
چکیده (179 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
بررسی نقش صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش در پیش‌بینی شدت افسردگی دانشجویان شماره صفحه: 452-461
سجاد بشرپور, علي عيسي زادگان
چکیده (666 مشاهده)     |     متن کامل PDF (212 دریافت)     |     XML
رابطه ابعاد مثبت و منفی كامل‌گرایی با استرس شماره صفحه: 462-471
نرگس محمدي, شكوفه نيك نشان, مينا مظاهري, حميد افشار
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
ويژگي‌هاي روان‌سنجی و ساختار عاملي سلسله مراتبي فرم کوتاه مقياس زمينه‌يابي سلامت (36-SF) در گروه نمونه غير باليني شماره صفحه: 472-490
مجتبي حبيبي, ابراهيم خدايي, علي مقدم زاده, سلوي شمس‌الديني, مجيد بركتين
چکیده (104 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
بررسي رابطه سلامت عمومی و رضایتمندی زناشويی در كارمندان دانشگاه فردوسي مشهد شماره صفحه: 491-499
سيد محمود طباطبائي, ساميه پناهنده, مجيد حسين آبادي, فرناز روشني, عباس عطاري
چکیده (633 مشاهده)     |     متن کامل PDF (181 دریافت)     |     XML
رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني شماره صفحه: 500-508
احمدرضا حاجيان, محمود شيخ الاسلامي, رضا همايي, فيض‌اله رحيمي, مهين امين الرعايا
چکیده (1550 مشاهده)     |     متن کامل PDF (347 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط جهت‌گیری مذهـبی با اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی اصفهان شماره صفحه: 509-519
امير موسي رضايي, همايون ناجي اصفهاني, طاهره مومني, مهين امين الرعايا
چکیده (648 مشاهده)     |     متن کامل PDF (155 دریافت)     |     XML
رابطه بين شفافيت نقش با سازگاري شغلي شماره صفحه: 520-525
احمد رضا حاجيان, محمود شيخ الاسلامي, رضا همايي, سميه محمدي, غلامرضا خير آبادي
چکیده (583 مشاهده)     |     متن کامل PDF (227 دریافت)     |     XML
رابطه طرحواره‌های عشق و توجیه روابط فرازناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان شماره صفحه: 526-534
مرضيه شريفي, مهناز حاجي حيدري, فريبرز خوروش, مريم فاتحي زاده
چکیده (1574 مشاهده)     |     متن کامل PDF (458 دریافت)     |     XML
رابطه سلامت عمومی و پایگاه هویتی در دانشجویان شماره صفحه: 535-543
سيد محمود طباطبائي, مجيد حسين آبادي, ساميه پناهنده, فرناز روشني, رضا باقريان سرارودي
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
بررسی سلامت روان‌شناختی جانبازان جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، 22 سال پس از اتمام جنگ شماره صفحه: 544-553
فاطمه زرگر, الهام فروزنده, ابوالفضل محمدی, رضا باقریان سرارودی, مجتبی حبیبی
چکیده (531 مشاهده)     |     متن کامل PDF (189 دریافت)     |     XML
تأثیر برنامه مراقبت معنوی بر اضطراب بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلب: یک کارآزمایی بالینی شماره صفحه: 554-564
طاهره مؤمني قلعه قاسمي, امير موسي‌رضايي, مهين معيني, همايون ‌ ناجي‌اصفهاني
چکیده (655 مشاهده)     |     متن کامل PDF (217 دریافت)     |     XML

مقاله هاي مروري

فراتحلیل تحقیقات انجام شده درباره میزان رابطه سلامت روانی و حمایت اجتماعی در ایران شماره صفحه: 565-573
اعظم مرادي, صغري طاهري, فاطمه جوانبخت, عقيل طاهري
چکیده (296 مشاهده)     |     متن کامل PDF (116 دریافت)     |     XML
پيش‌گيري از اعتياد در کودکان و نوجوانان: مروری بر عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی شماره صفحه: 574-587
مجتبي حبيبي, احمد عاشوري, رضا باقريان سرارودي
چکیده (1231 مشاهده)     |     متن کامل PDF (306 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##