دوره 10؛ شماره 5: 1391

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس مجله
,
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

پيگيري سير 6 ماهه شدت علايم وكيفيت زندگي بيماران اسکیزوفرنیا پس از ترخیص از بیمارستان شماره صفحه: 317-324
هاجر براتيان, مجيد برکتين, حسين مولوي, نوشين موسوي مدني, الهام فروزنده
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های روان‌سنجی مقياس طراحی یک قصه در كودكان 6 تا 11 ساله شماره صفحه: 325-331
راضيه نصيرزاده, نرجس عرفان‌منش
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های پیام ‌نور شهر اصفهان شماره صفحه: 332-341
نگين برات دستجردي, سميه صيادي
چکیده (1192 مشاهده)     |     متن کامل PDF (721 دریافت)     |     XML
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد شماره صفحه: 342-349
نگار کریمیان
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (270 دریافت)     |     XML
اعتیاد به اینترنت و خطر بروز اختلال خواب در نوجوانان شماره صفحه: 350-362
ابراهيم مسعودنيا
چکیده (610 مشاهده)     |     متن کامل PDF (240 دریافت)     |     XML
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی شماره صفحه: 363-372
زهرا پاداش, مريم فاتحي‌زاده, محمدرضا عابدي, زهرا ايزديخواه
چکیده (618 مشاهده)     |     متن کامل PDF (289 دریافت)     |     XML
تأثير درمان شناختي- رفتاري بر ميزان سازگاري دانش‌آموزان دبیرستانی مبتلا به سوگ نابهنجار شماره صفحه: 373-382
سالار فرامرزي, کريم عسگري, فاطمه تقوي
چکیده (207 مشاهده)     |     متن کامل PDF (279 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

موج سوم رفتاردرمانی با تأکید بر رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش شماره صفحه: 383-390
فاطمه زرگر, ابوالفضل محمدي, عبداله اميدي, رضا باقريان سرارودي
چکیده (1621 مشاهده)     |     متن کامل PDF (421 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##