دوره 10؛ شماره 4: 1391

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ايندكس مجله
,
چکیده (62 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

نیازسنجی آموزشی از دستیاران روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي در زمینه خودکشی: یک پژوهش کیفی شماره صفحه: 241-249
سيد مهدي صميمي اردستاني, مهين امين‌‌الرعايا, مجيد برکتين
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اختلالات خلقی در اصفهان شماره صفحه: 250-257
نسرين مسائلي, حميد افشار, حسين مولوي, آزاده ملکيان, مجيد برکتين
چکیده (278 مشاهده)     |     متن کامل PDF (186 دریافت)     |     XML
اثربخشی زوج‌ درمانی هیجان‌مدار بر کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت همسر شماره صفحه: 258-268
منصور سوداني, جواد کريمي, مهناز مهرابي زاده هنرمند, عبدالکاظم نيسي
چکیده (485 مشاهده)     |     متن کامل PDF (458 دریافت)     |     XML
فراواني اقدام به خودكشي در ماه‌هاي مختلف قمري- مطالعه ده ساله شماره صفحه: 269-275
سيدغفور موسوي, محمد يعقوبي, مهدي تذهيبي, سيده حکيمه موسوي
چکیده (71 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML
رابطه هوش‌شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي شماره صفحه: 276-284
آوات فيضي, طاهر محبوبي, حسين زارع, علي مصطفايي
چکیده (157 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي مزمن در دانشجویان شماره صفحه: 285-291
اصغر زره پوش, حميد طاهر نشاط دوست, کريم عسگري, محمدرضا عابدي, اميرحسين صادقي هسنيجه
چکیده (386 مشاهده)     |     متن کامل PDF (496 دریافت)     |     XML
اثر بخشی روش تحليل رفتار کاربردی (Applied behavioral analysis یا ABA) بر علايم اوتيسم شماره صفحه: 292-301
سيد جعفر احمدي, طيبه صفري, منصوره همتيان, زهرا خليلي
چکیده (343 مشاهده)     |     متن کامل PDF (970 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

نظریه‌های قدیم و جدید اندازه‌گیری در علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر روش‌شناسی، مزایا و تنگناها شماره صفحه: 302-315
مجتبي حبيبي, ابراهيم خدايي, بلال ايزانلو
چکیده (101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##