دوره 10؛ شماره3: 1391

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس مجله
,
چکیده (68 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

رابطه بين کيفيت زندگي و صفات شخصيتي در افراد معتاد
سيد سعيد پورنقاش تهراني, مجتبي حبيبي, سعيد ايماني
چکیده (243 مشاهده)     |     متن کامل PDF (183 دریافت)     |     XML
تأثیر استفاده از روبات انسان‌نما در بهبود تماس چشمی کودکان با اختلال درخودماندگی (اوتیسم)
آمنه دقيقي خداشهري, کامبيز پوشنه, امير همايون جعفري
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه ی هوش هيجاني و مؤلفه هاي آن با باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
ستاره موسوي, جلال جبل عاملي, فاطمه علي بخشي
چکیده (270 مشاهده)     |     متن کامل PDF (265 دریافت)     |     XML
نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن
فاطمه مسگريان, محمد علي اصغري مقدم, محمدرضا شعيري, اکرم برومند, نادر معروفي, اسماعيل ابراهيمي تكامچاني, حسين نايب آقايي
چکیده (386 مشاهده)     |     متن کامل PDF (779 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شکایات روان‌تنی تاکاتا و ساکاتا در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبيلي
نادر حاجلو
چکیده (148 مشاهده)     |     متن کامل PDF (88 دریافت)     |     XML
تفكرات غير منطقي در مورد داشتن فرزند در خانم‌هاي نابارور
مرجان گلي, سيد مهدي احمدي, شادي گلي
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML
اثربخشي بازي‌هاي گروهي بر مهارت‌هاي اجتماعي كودكان پيش ‌دبستاني 6 تا 7 ساله شهر اصفهان
نسيم يزداني پور, فريبا يزدخواستي
چکیده (335 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1378 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

ارزش بررسي‌هاي عصب روان‌شناختي در تشخيص پيش‌رس زوال عقل
مجيد برکتين, ماهگل توکلي
چکیده (167 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##