دوره 9؛ شماره 4: 1390

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس مجله
ايندکس مجله
چکیده (198 مشاهده)     |     متن کامل PDF (14 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش‌نامه نظم‌جویی شناختی هیجان
جعفر حسني
چکیده (361 مشاهده)     |     متن کامل PDF (761 دریافت)     |     XML
اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري به روش كندال بر اضطراب دختران نوجوان
سودابه بساک نژاد, زهرا نيازي, ايران داودي
چکیده (324 مشاهده)     |     متن کامل PDF (406 دریافت)     |     XML
اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر علایم افسردگي در دختران داراي مشکلات دلبستگي
مرضيه جهان بخش, شعله اميري, محمدحسين بهادري, حسين مولوي, آذر جمشيدي
چکیده (121 مشاهده)     |     متن کامل PDF (379 دریافت)     |     XML
مقایسه سبک اسناد علی در گروهی از دانشجویان با صفات مرزی و گروه شاهد
علي محمدزاده, سعيده لامعي, وحيده لامعي
چکیده (114 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
بررسي عمل به باورهای دینی و خود کارامدی در پيش‌بيني میزان و نوع استرس ادراک شده در دانشجویان
اکبر رضایی, مظفر غفاري
چکیده (451 مشاهده)     |     متن کامل PDF (129 دریافت)     |     XML
بررسی نظرات معتادان بستری در مراکز ترک اعتیاد شهر کرمان در مورد عوامل مرتبط در گرایش به استفاده از مواد مخدر در سال 87-1386
فرحناز برجاس, فاطمه گواري, سکينه محمدعلي زاده, علي اکبر حق دوست
چکیده (336 مشاهده)     |     متن کامل PDF (431 دریافت)     |     XML
بررسي هیجان خواهی در افراد معتاد و عادي با توجه به جنسيت
زينب خانجاني, نفيسه فخرائي, رحيم بدري
چکیده (333 مشاهده)     |     متن کامل PDF (277 دریافت)     |     XML
بررسي رابطه علایم مثبت و منفی با كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرنيك مزمن بستري در بيمارستان سينای جونقان
نسرين فروزنده, معصومه دل آرام, فرشته آيين, فاطمه دريس
چکیده (264 مشاهده)     |     متن کامل PDF (197 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##