دوره 8؛ شماره1: 1389

XML

فهرست مطالب

ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه انگیزه‌های بین فردی مرتبط با آسیب
رضا خجسته‌مهر, امين کرايي, ذبيح الله عباس‌پور
چکیده (144 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
نقش ايدئولوژي‌هاي عدالت و باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه بر عدالت رفتاري، عدالت در ارزيابي و استرس منفي دانشجويان
محسن گلپرور, محمد اكبري
چکیده (117 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML
تأثیر مشاوره زناشويي مبتني بر اميد، بخشش و تركيبي از اين دو بر ميزان تحريف‌هاي شناختي بين فردي زوج‌هاي متقاضي طلاق
فرشاد بهاري, مريم فاتحي‌ زاده, سيد احمد احمدي, حسين مولوي, فاطمه بهرامي
چکیده (142 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت)     |     XML
تحليل مسير رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و وابستگي به اينترنت با كيفيت زندگي كاربران كافي‌نت‌هاي شهر اصفهان
محمد علي نادي, ايلناز سجاديان
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (216 دریافت)     |     XML
نقش مدرسه در گرايش به سوء مصرف سيگار، الکل و مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر تهران
مرجان پشت مشهدي, زهره احمد آبادي, ليلي پناغي, علي زاده محمدي, حسن رفيعي
چکیده (161 مشاهده)     |     متن کامل PDF (383 دریافت)     |     XML
رابطه ادراك كودكان از خشونت والدين در فرزند پروري و باورهاي مذهبي كودكان
راضيه نصيرزاده, محمد رضا شعيري
چکیده (143 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML

مقاله هاي کوتاه

شیوع اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس بیمارستان‌ها و کارکنان مراکز آتش‌نشانی شهر ارومیه
محمد نريماني, عادل زاهد, سجاد بشرپور
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (122 دریافت)     |     XML
مقايسه رابطه افسردگي مادران و هوش هيجاني دختران نوجوان شنوا و ناشنواي شهر اصفهان
فريبا يزدخواستي, احمد يارمحمديان
چکیده (132 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##