دوره 5، شماره1 : 1386

XML

فهرست مطالب

مقاله های پژوهشی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اجرایی استان همدان شماره صفحه: 47~54
محمدمهدي هزاوه‌اي, علي صمدي
چکیده (420 مشاهده)     |     متن کامل PDF (107 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

کیفیت عصب روان‌شناختی نقص توجه- بیش‌فعالی شماره صفحه: 55~63
بدرالدين نجمي
چکیده (151 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1265 دریافت)     |     XML
ویژگیهای روان‌سنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی شماره صفحه: 5~12
امراله ابراهيمي, حسين مولوي, غفور موسوي, علي‌رضا برنامنش, محمد يعقوبي
چکیده (319 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1546 دریافت)     |     XML
اختلال ملال قبل از قاعدگی، نشانگان قبل از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر کرمانشاه شماره صفحه: 13~19
فائزه تاتاري, جلال شاکر, منير حسيني, منصور رضايي, مرضيه اميريان, فرهاد اميريان
چکیده (412 مشاهده)     |     متن کامل PDF (448 دریافت)     |     XML
مقایسه شیوع افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم و مادران کودکان مبتلا به دیابت نوع یک شماره صفحه: 21~26
غلام‌رضا خيرآبادي, آزاده ملکيان, مهناز فخارزاده
چکیده (158 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML
ابعاد مختلف کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا شماره صفحه: 27~32
ويکتوريا عمراني‌فرد, حميد افشار, طيبه محرابي, قربانعلي اسداللهي
چکیده (110 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML
پرخاشگری و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت‌شناختی پرستاران بخش اطفال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 33~37
مژگان کاراحمدي, نيره اسماعيلي دهقي
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزش روان‌شناختی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شماره صفحه: 39~45
ايرج ملکي, حمزه حسيني, علي‌رضا خليليان, ترنگ تقوايي, فاطمه نيک‌صولت
چکیده (201 مشاهده)     |     متن کامل PDF (281 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##