دوره 17؛ شماره 1: (1398) در حال تکمیل

XML

فهرست مطالب

مقاله های پژوهشی

ساخت و اعتبار یابی مقیاس رفتارهای ابرازی و ابزاری روابط زوجین
معصومه محسنی کبیر , حمید پورشریفی , علیرضا کیامنش
چکیده (14 مشاهده)         |     XML
ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم¬بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST)
هادی صمدیه , حسین کارشکی , فرهاد تنهای رشوانلو , مهدی ارخودی قلعه نوئی
چکیده (26 مشاهده)         |     XML
نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مقابله‌های معنوی در رابطه بین سابقه آسیب و نشانه‌های شخصیت مرزی
سکینه خرمی منش , احمد منصوري
چکیده (10 مشاهده)         |     XML
شناسایی ابعاد روانشناختی آندروپوز: مقایسه سلامت روان مردان مبتلا به آندروپوز و مردان بهنجار
زهره عزیزی , مهناز علی اکبری دهکردی
چکیده (2 مشاهده)         |     XML
نقش سرگردانی ذهنی و سفر ذهنی در زمان در ترس از شادی دانشجویان
قاسم آهی , محمد تقی جلالیان
چکیده (28 مشاهده)         |     XML
مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام مند و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک های حل تعارض زنان ناسازگار زناشویی
مریم فراهانی فر , حسن حیدری , حسین داودی , سید علی آل یاسین
چکیده (16 مشاهده)         |     XML
همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت 6 تا 18 سال استان اصفهان در سال 1396
مهناز قانعیان
چکیده (3 مشاهده)         |     XML
اثربخشی کاهش ترس از درد زایمان به شیوه واقعیت درمانی بر انتخاب روش زایمان واژینال در زنان باردار نخست زا
ماندانا محمودجانلو , حسن احدی , سهیلا نظرپور , آدیس کراسکیان موحمباری
چکیده (9 مشاهده)         |     XML
رابطه عوامل خطر ساز و محافظت کننده خانوادگی با مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان
علیرضا جمشیدی
چکیده (7 مشاهده)         |     XML
نقش هیجان¬های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس¬های بدنی
سعید مهنا
چکیده (5 مشاهده)         |     XML
بررسی وضعیت مورد تعرض قرارگرفتن پرسنل پرستاری بخشهای روانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان سال 1395
شکوفه عظیمی
چکیده (3 مشاهده)         |     XML
بررسی احساس سوگ مزمن و احساس گرفتاری مادران با و بدون کودکان مبتلا به ناتوانی هوشی
سالار فرامرزي , سید حسین سیادتیان , اعظم رشیدی , زهرا کاردان
چکیده (6 مشاهده)         |     XML
بررسی شیوع میزان افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
آرزو حشمتی , ساحل خاکپور , زهرا کوثری , مجید محمدی , سعیده زنوزیان
چکیده (6 مشاهده)         |     XML
بررسی تاثیر مشاوره زوجی بر تعارض و صمیمیت زناشویی زوجین دارای ویژگی های شخصیتی متفاوت
زهرا چابکي نژاد
چکیده (6 مشاهده)         |     XML
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و هیجان مدار بر صمیمیت، تعهد و شادکامی زناشویی زنان با دلزدگی زناشویی
فروغ فرشیدمنش , حسین داودی , حسن حیدری , مهدی زارع بهرام آبادی
چکیده (14 مشاهده)         |     XML