دوره 15؛ شماره 3: (1396) - در حال تکمیل

XML

فهرست مطالب

مقاله های پژوهشی

اثربخشی زوج ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع 2 شماره صفحه: 269-276
مصطفی عرب ورنوسفادرانی, مریم‌ فاتحی‌زاده, فاطمه بهرامی, رضوان ‌السادات جزایری, امراله ابراهیمی
چکیده (54 مشاهده)     |     متن کامل PDF (17 دریافت)     |     XML
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر شاخص توده بدنی و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقی شماره صفحه: 277-284
الهام شکرانه, حمید طاهر نشاط‌دوست, محمد رضا عابدی, هوشنگ طالبی
چکیده (27 مشاهده)     |     متن کامل PDF (7 دریافت)     |     XML
اثربخشی شناخت درمانی بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شماره صفحه: 285-290
نرگس موسویان, آدیس کراسکیان موجمباری, علیرضا آقایوسفی
چکیده (25 مشاهده)     |     متن کامل PDF (13 دریافت)     |     XML
نقش طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان شماره صفحه: 291-298
سوما کرمی, شکوه السادات بنی‌جمالی, زهره خسروی, هادی پرهون
چکیده (15 مشاهده)     |     متن کامل PDF (7 دریافت)     |     XML
رابطه ذهن‌خوانی و رضایت زناشویی با نقش واسطه سلامت عمومی شماره صفحه: 299-305
مريم پورميرزايي, مسعود باقري, مسعود فضيلت پور
چکیده (33 مشاهده)     |     متن کامل PDF (8 دریافت)     |     XML
بررسی اثربخشی آموزش روابط اجتماعی مبتنی بر بازی بر مبنای هوش میان فردی Gardner بر مهارت اجتماعی و شادی کودکان پیش‌دبستانی شماره صفحه: 306-312
سعیده عبودیت, شعله امیری
چکیده (12 مشاهده)     |     متن کامل PDF (6 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه مکانیزم‌های دفاعی و عناصر صوری هنردرمانی در بیماران روانی شماره صفحه: 313-320
رسول سليمانی نجف‌آبادی, مریم قادری, کوروش نامداری, امیر دهستانی
چکیده (12 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML
اثربخشي طرحواره‌ درماني با رویکرد ذهنیت طرحواره‌ای بر کاهش علایم خودشیفتگی افراد مبتلا به اختلال شخصيت خودشيفته: پژوهش مورد- ‌منفرد
سعید خدابنده‌لو, محمود نجفي, اسحق رحیمیان بوگر
چکیده (13 مشاهده)         |     XML
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه پذیرش و تعهد بر روابط زنان دارای فرزند ADHD با همسرانشان
مريم حدادی, اصغر آقايی
چکیده (3 مشاهده)         |     XML
کشف عوامل مؤثر بر تنظیم هیجان: یک مطالعه کیفی
راضیه جلوانی, عذرا اعتمادی, رضوان السادات جزایری, مریم فاتحی‌زاده
چکیده (5 مشاهده)         |     XML
مقایسه اثربخشی گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد معتاد تحت درمان در بیمارستان های شهر شیراز
مهران روزبهی
چکیده (7 مشاهده)         |     XML
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نگرانی و بی خوابی مادران کودکان مبتلابه اختلال طیف اتیسم
احمد منصوري, نعیما کروژده
چکیده (2 مشاهده)         |     XML
بررسی نیم رخ روانشناختی (مکانیزم مقابله ای، اضطراب و افسردگی، ویژگی های شخصیتی، کیفیت زندگی) افراد مبتلا به چاقی مراجعه کننده برای جراحی¬های چاقی در شهر اصفهان
محسن بختی, مرضیه مستوفی
چکیده (1 مشاهده)         |     XML

پژوهشی کوتاه

بررسی وضعیت مهار فیزیکی و دارویی در بخش‌های حاد روان‌پزشکی بیمارستان فارابی اصفهان در سال 1392
سید محمد مهدی کهنگی, صفا مقصودلو, آرش قدوسی, فرزانه رحیمی
چکیده (3 مشاهده)         |     XML

مقاله مروری

مدیریت افسردگی از منظر طب تلفیقی
حمید مظاهری
چکیده (12 مشاهده)         |     XML
شاخص‌های کاربردی در رويکردهای درماني اختلالات افسردگی مزمن
سید محمد رضا صمصام شریعت
چکیده (14 مشاهده)         |     XML


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.