اين مجله دو ماهنامه در پايگاه های زیر نمايه مي گردد:

EMRO 

Index Copernicus

Index Medicus

Islamic World Science Citation (ISC)

Scientific Information Database (SID)

Open Archives Harvester

■ Magiran

شاپای چاپی: 2029-1735

شاپای الکترونیکی: 8248-2008

 


اخبار و اطلاعیه های مجله
آگهی پذیرش مقالات با موضوع سلامت جنسي
مجله تحقيقات علوم رفتاري در نظر دارد
تاریخ پست: 2017-05-08 بیشتر...
 
هزینه انتشار
جهت اطلاع از قوانین جدید مجله در خصوص محاسبه هزینه‌ها این لینک را کلیک نمایید.
تاریخ پست: 2016-05-11 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر