ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای تحقیقات علوم رفتاری داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

مجله تحقيقات علوم رفتاري توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان، مركز تحقيقات علوم رفتاري با همكاري علمي- اجرايي انجمن علمي روانپزشكان ايران در محورهاي روان‌پزشکی، روان‌شناسی، روان‌پرستاری و علوم رفتاری و دین منتشر می‌شود و هزینه‌های چاپ و انتشار آن توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأمین می‌گردد.

انتشار كليه مقالات پژوهشي اصيل (Original article)، مروري (Review article)، کوتاه (Short communication)، گزارش مورد (Case report) و نامه به سردبیر (Letter to editor) در حوزه‌های مرتبط با محورهای مورد نظر نشریه، در مجله تحقيقات علوم رفتاري امكان‌پذير است. این نشریه از چاپ مقالات ترجمه معذور است.

 • پذیرش دست‌نوشته: پذیرش دست‌نوشته‌ها و پیگیری‌های بعدی از طریق سایت مجله به آدرس http//www.jrbs.ir مي‌باشد. پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد. همراه دست ‌نوشته نویسنده(گان) ملزم به ارسال تقاضای چاپ مقاله به صورت یک نامه تایپ شده (Covering letter) به سردبیر، شامل عنوان و اسامی نویسنده یا نویسندگان و اعلام این که این دست ‌نوشته در مجلات دیگر چاپ نشده است و یا همزمان در حال بررسی نیست، می‌باشند.
 • متن دست‌نوشته باید به زبان فارسی در نرم‌افزار
  MS Word 2007  بر یک روی صفحه کاغذ A4 با فاصله یک سانتی‌متر بین سطور تایپ شود و حداکثر از 4500-4000 واژه تجاوز ننماید. ضمن این که ارسال چکیده انگلیسی دست‌نوشته حداكثر با 250 واژه الزامی است. حروفچینی دست‌نوشته باید با قلم فارسی B zar پوینت 14 و قلم لاتین Times New Roman پوینت 12 انجام شده باشد.
 • ارسال مدارک با فرمت PDF به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
 • مقاله تحقیقی باید مشتمل بر صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر و منابع باشد.
 • مقالات مروری که شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده می‌باشد، تنها از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی و سابقه طولانی در موضوع دارند و باید شامل صفحه عنوان و چکیده، مقدمه، بررسي، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشد.
 • مقالات گزارش مورد باید تا حد امکان از نوادر علوم روان‌پزشکی یا عوارض بسیار کمیاب داروهاي روان‌پزشكي و مشتمل بر صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، معرفی مورد و منابع باشد.
 • صفحه عنوان: شامل عنوان کامل مقاله، عنوان مکرری، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) با بالاترین سمت و مرتبه علمی و محل خدمت آنان، تاریخ و محل پژوهش و نیز آدرس کامل پستی، شماره تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسؤول مقاله باشد. ذکر منابع مالی و اعتباری طرح پژوهشی در این صفحه ضروری است.
 • چکیده: به زبان فارسی با حجم 250 تا 300 کلمه و به زبان انگلیسی با حجم 150 تا 250 کلمه، باید حاوی زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی باشد. در پایان چکیده مقاله
  5-3 واژه کلیدی قرار می‌گیرد که باید با استفاده از راهنماي MESH در آدرس http://nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html استخراج شده باشد.
 • مقدمه: در این بخش اهداف و علل انجام مطالعه آورده می‌شود و بايد از ارائه اطلاعات، یافته‌ها و نتایج مطالعه خودداری گردد.
 • مواد و روش‌ها: این بخش شامل ارائه دقیق مشاهدات، مداخلات و روش‌های مورد استفاده در مطالعه است. اگر روش مورد استفاده شناخته شده است فقط منبع آن ذکر گردد اما اگر روشی نوین است، باید به صورتی توضیح داده شود که برای سایر محققان قابل درک و به طور عینی قابل انجام و تكرار باشد. در صورت استفاده از دستگاه و تجهیزات خاص باید نام، نام کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز ذکر گردد. اگر از دارو در مطالعه استفاده شده است باید نام ژنریک، دوز و روش مصرف آن آورده شود. در مورد افراد و بیماران تحت مطالعه باید جنس و سن (همراه انحراف معیار) آورده شود. در مورد نرم‌افزارها و سیستم‌های کامپیوتری باید سال و ویرایش آن در پرانتز و پس از نام آن ذکر گردد. در صورتی که مطالعه دارای پرسش‌نامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن لازم است؛ در مورد پرسش‌نامه‌های استاندارد ذکر نام، پیشینه روان‌سنجی و مرجع آن کافی است.
 • یافته‌ها: این بخش به صورت متن همراه با جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌گردد. محتوای جداول نباید به صورت کامل در متن ارائه شوند، بلکه كافي است با ذکر شماره جدول، شکل و یا نمودار به آنها اشاره شود. جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها باید در محل مربوطه داخل متن اصلی آورده شوند. در این بخش فقط یافته‌ها ارائه می‌شود و بايد از ذکر دلایل و استدلال‌های مرتبط با آن خودداری گردد.
 • بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش در ابتدا به یافته‌های مهم اساسی مطالعه و سپس تشابه و تفاوت‌های آن با یافته‌های سایر پژوهشگران در مطالعات مشابه اشاره می‌گردد. ذکر جزئیات کامل یافته‌ها در این بخش لازم نیست. تأکید بر یافته‌های جدید و با اهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است. ذکر این که فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده، یا این که دلایل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، ضروری مي‌باشد. هدف این بخش، ذكر دلیل اصلی انجام تحقیق، تحلیل و تفسیر یافته‌ها و همچنين نتیجه‌گیری کلی (Conclusion) است.
 • تقدیر و تشکر: تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند باید در این بخش مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی که کمک‌های فنی، نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخش‌های محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانی‌های عمومی در اجراي تحقيق فعالیت داشته‌اند.
 • جدول‌ها: جداول و نمودارها باید تحت نرم‌افزار MSWord به صورت سیاه و سفید، با کیفیت مطلوب و هر کدام در داخل متن همراه با ذکر عنوان در بالای آن با ذکر شماره مربوط در متن مقاله تهیه شوند. توضیحات اضافی در خصوص محتوای جداول باید به صورت پی‌نوشته و در پایین جدول باشد.
 • شکل‌ها: تصاویر باید در فرمت GIF و JPEG دقیق، روشن و اصل (اسکن شده بر روی CD) و در تعداد محدود باشند. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور كاملاً مشابه در جدول‌ها و يا متن مقاله ذکر شده باشند.
 • منابع: روش نگارش منابع در این مجله باید بر مبنای اصول نگارش مقالات زیست‌پزشکی که بر اساس مصوبه کمیته بین‌المللی سردبیران مجلات علوم پزشکی در ونکور کانادا باشد. کلیه منابع فارسی باید توسط نویسنده به انگلیسی برگردانده و در پایان آن عبارت [In Persian] آورده شود. ترتیب شماره‌گذاری منابع به ترتیب استفاده از آن در متن مقاله است. نمونه‌هایی از نگارش منابع بدین شرح است:

کتاب

       تا شش نویسنده: نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر. سال: صفحات (نام نویسندگان با علامت «،» از یکدیگر جدا می‌شوند).

       بیش از شش نویسنده: بعد از نویسنده ششم علامت (،) و بعد
et al می‌آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت پیش‌گفت تنظیم می‌گردد.

فصلی از کتاب

       نام خانوادگی حرف اول نام آن فصل. عنوان فصل مورد نظر. در: نام خانوادگی و حرف اول نام تدوین کننده‌ کتاب. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر. سال: صفحات. (نام نویسندگان با علامت «،» از یکدیگر جدا می‌شوند).

مقاله

       تا شش نویسنده: نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت «،» از یکدیگر جدا می‌شوند).

        بیش از شش نویسنده: بعد از نویسنده ششم علامت (،) و بعد
et al می‌آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت پیش‌گفت تنظیم می‌گردد.

       سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر

چنان که در معرفی کتاب و یا مجله، سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد، از آن استفاده می‌شود. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت پیش‌گفت تنظیم می‌گردد.

پایان‌نامه

             نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان پایان‌نامه. نوع پایان‌نامه (کارشناسی ارشد یا دکترا). محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه. سال.

منابع الکترونیکی

       استناد به مقاله روی ديسك فشرده

نام نویسنده(گان) یا شرح پدیدآور. عنوان مقاله. مخفف عنوان نشریه. نوع رسانه در کروشه ([Serial on CD-ROM]). سال نشر؛ دوره: صفحات.

       استناد به کتاب الکترونیکی روی دیسک فشرده

نام نویسنده(گان) یا شرح پدیدآور. عنوان. نوع رسانه در کروشه [Book on CD-ROM].. شرح ویرایش. محل نشر: ناشر. سال نشر.

       استناد به مقاله نشریه الکترونیکی روی اینترنت

نام نویسنده(گان) یا شرح پدیدآور مقاله. عنوان مقاله. مخفف عنوان نشریه الکترونیکی. [نوع رسانه] [Serial Online]. [تاریخ دقیق دسترسی]. برگرفته از (Available from URL): آدرس اینترنتی دسترسی بدون فاصله بین عبارات آن.

وب‌گاه

نام نویسنده(گان) یا شرح پدیدآور. عنوان. [تاریخ دقیق دسترسی]. سال نشر (در صورت در دسترس بودن؛ شماره قاب‌ها یا صفحات در داخل کروشه. برگرفته از (Available from URL): آدرس
اینترنتی دسترسی بدون فاصله بین عبارات آن.

 • · اختصارات و نشانه‌ها: تنها از اختصارات و نشانه‌های استاندارد استفاده شود و از ذكر عبارت هاي مخفف در عنوان و خلاصه مقاله خودداری گردد. توضیح کامل در مورد هر کدام از عبارت‌هاي اختصاري برای اولین بار در متن آورده شود، مگر این که مربوط به مقیاس‌ها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد.
 • · با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است، باید با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد. مسؤولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده نویسنده اول می‌باشد.
 • · مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارائه شده در مقاله بر عهده‌ نویسنده یا نویسنده‌گان است.
 • · ملاحظات اخلاقی: رعایت موازین اخلاق پزشکی، گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار وی از جمله مواردی است که باید عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی‌های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.
 • · تضاد منافع (Conflict of interest): نویسنده(گان) باید همه وابستگیهایی را که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع تلقی شود، بیان نمایند.
 • · فرایند مرور دقیق (Peer Review): دست‌نوشته پس از دریافت و اعلام وصول، برای ارزیابی برای داوران ارسال می‌گردد، در مراحل بعد، دست‌نوشته توسط نویسنده مسؤول اصلاح و پس از آن در هیأت تحریریه تأیید و به ترتیب تاریخ آماده شدن، در مجله چاپ می‌شود. مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده(گان) می‌باشد.
 • مقالات باید به زبان فارسی روان و با رعایت اصول نگارش مورد قبول این نشریه نوشته شوند و از به کار گیری کلمات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند، اجتناب شود. نویسنده(گان) باید به این نکته توجه نمایند که پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به این مجله می‌باشد و دفتر مجله در ویراستاری، درج و یا عدم درج مقالات آزاد است. مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.
 • کلیه مقالات ارسال از نظر سرقت ادبی (Plagiarism) چک می شود
 • · هیأت تحریریه در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است.
 • · نمونه‌خوانی (Proofreading): یک نسخه از مقاله پیش از چاپ جهت انجام اصلاحات ضروری و بر طرف کردن اشکالات احتمالی برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد که لازم است در كوتاه‌ترين زمان تغییرات مورد نظر مجله انجام داده، از طریق وب‌سايت مجله ارسال نمايد.
 • · حق نسخه‌برداری (Copyright): تمامي محتویات مجله تحقیقات علوم رفتاری تحت قانون حق نسخه‌برداری بین‌المللی اجازه‌نامه مشترکات خلاقانه برای مقاصد غیرتجاری نسخه 4 قرار دارد. این مجله برای استفاده غیر تجاری در اختیار افراد قرار مي‌گيرد.
 • · هزینه چاپ: هیچ گونه هزینه‌ای برای چاپ مقالات در این مجله دریافت نمی‌شود. مقالاتی که دارای تصاویر رنگی می‌باشند، در صورت نیاز و با تأیید داوران، با پرداخت هزینه چاپ در مجله به صورت رنگی چاپ می‌شود.
 • ·برای نویسنده اول هر مقاله یک نسخه از مجله حاوی مقاله ارسال می‌گردد.

نویسنده(گان) مقاله برای پیگیری فرایند چاپ یا کسب هرگونه اطلاعات بیشتر، می‌توانند با سردبیر نشریه یا دفتر دو ماهنامه تحقیقات علوم رفتاری به شماره تلفن 2240970-0311 تماس حاصل فرمایند.

 

چک لیست تهیه ساب میشن

به عنوان قسمتی از روند ساب میشن ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ساب میشن اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن چک بزنند.

 1. ساب میشن قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.
 2. فایل ساب میشن به فرمات OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect میباشد.
 3. ختی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
 4. فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها میباشد.
 5. متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
 6. در صورتی که مقاله قرار باشد کارشناسی شود ، ساب میشن از نظر رعایت کارشناسی محرمانه ) دستورالعمل های لازم رعایت شده است.
 

متن کپی رایت

این مجله تحت قوانین اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه برای مقاصد غیرتجاری نسخه 4 منتشر می‌شود. بر این اساس، نویسندگان کپی رایت را حفظ می کنند و مجله از حق اولین انتشار برخوردار است.

 

متن محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

 

قیمت ها برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر میگیرد

ساب میشن مقاله: 1000000.00 (IRR)
نویسندگان میبایست هزینه ساب میشن برای انجام امور کارشناسی مقاله خود پرداخت کنند تا مجله بتواند مقاله آنان را پردازش کند.

کارشناسی سریع: 1000000.00 (IRR)
در صورت پرداخت هزینه مشخص شده تضمین میشود که مراحل پردازش مقاله شامل کارشناسی, تصمیم سردبیر, و ارسال نظرات برای نویسنده ظرف ۴ هفته صورت گیرد.

انتشار مقاله: 1000000.00 (IRR)
در صورت پذیرش این مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آنرا پرداخت نمائید.

در صورتی که قادر به پرداخت این هزینه نیستید, میتوانید تقاضائی مبنی بر چشم پوشی از هزینه و یا تخفیف آن بفرستید. در واقع نباید هزینه مانع از چاپ آثار گرانبها گردد.