آمار

سال

<< 1398

شماره های منتشر شده 9
موارد چاپ شده 7
جمع سابمیشن ها 89
کارشناسی شده 3
  پذیرش شده 3 (3%)
  رد شده 0 (0%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 34
  از ابتدا تا چاپ (روز) 85