آمار

سال

<< 1398

شماره های منتشر شده 7
موارد چاپ شده 17
جمع سابمیشن ها 117
کارشناسی شده 7
  پذیرش شده 7 (6%)
  رد شده 0 (0%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 37
  از ابتدا تا چاپ (روز) 121