آمار

سال

##navigation.previousPage## 1398 ##navigation.nextPage##

شماره های منتشر شده 9
موارد چاپ شده 34
جمع سابمیشن ها 199
کارشناسی شده 48
  پذیرش شده 41 (21%)
  رد شده 7 (15%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 38
  از ابتدا تا چاپ (روز) 99