آمار

سال

<< 1397

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 32
جمع سابمیشن ها 186
کارشناسی شده 1
  پذیرش شده 1 (1%)
  رد شده 0 (0%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 0
  از ابتدا تا چاپ (روز) 65