آمار

سال

<< 1397 >>

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 68
جمع سابمیشن ها 255
کارشناسی شده 6
  پذیرش شده 4 (2%)
  رد شده 2 (33%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 270
  از ابتدا تا چاپ (روز) 212