آمار

سال

##navigation.previousPage## 1397 ##navigation.nextPage##

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 72
جمع سابمیشن ها 255
کارشناسی شده 9
  پذیرش شده 7 (3%)
  رد شده 2 (22%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 338
  از ابتدا تا چاپ (روز) 221