سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله تحقيقات علوم رفتاري توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان، مركز تحقيقات علوم رفتاري با همكاري علمي- اجرايي انجمن علمي روانپزشكان ايران در محورهاي روان‌پزشکی، روان‌شناسی، روان‌پرستاری و علوم رفتاری و دین منتشر می‌شود و هزینه‌های چاپ و انتشار آن توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأمین می‌گردد.

 

سیاست انواع مقالات

ايندكس مجله

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله های پژوهشی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله هاي کوتاه

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش مورد

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

پژوهشی کوتاه

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نامه به سردبير

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله هاي مروري

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله هاي كوتاه

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

روند کارشناسی

  • · فرایند مرور دقیق (Peer Review): دست‌نوشته پس از دریافت و اعلام وصول، برای ارزیابی دو سو کور برای حداقل سه داور به صورت ناشناس ارسال می‌گردد، در مراحل بعد، دست‌نوشته توسط نویسنده مسؤول اصلاح و پس از آن در هیأت تحریریه تأیید و به ترتیب تاریخ آماده شدن، در مجله چاپ می‌شود. مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده(گان) می‌باشد.
  • مقالات باید به زبان فارسی روان و با رعایت اصول نگارش مورد قبول این نشریه نوشته شوند و از به کار گیری کلمات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند، اجتناب شود. نویسنده(گان) باید به این نکته توجه نمایند که پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به این مجله می‌باشد و دفتر مجله در ویراستاری، درج و یا عدم درج مقالات آزاد است. مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.
  • · هیأت تحریریه در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است.

 

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 

بایگانی

این مجله از سیستم LOCKSS برای ایجاد یک بایگانی گسترده در کتابخانه های عضو این پروژه استفاده میکند و بدین وسیله یک بایگانی جاودانی از محتویات خود ایجاد میکند. اطلاعات بیشتر...

 

موارد اخلاقی

· ملاحظات اخلاقی: رعایت موازین اخلاق پزشکی، گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار وی از جمله مواردی است که باید عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی‌های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.

 

صلاحیت نویسندگی

همچنان که در دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات آمده است کسانی می توانند به عنوان نویسنده دستنوشته اعلام شوند که در تمام موارد این سه بخش همکاری داشته اند

  • طراحی مطالعه تحلیل و تفسیر داده ها
  • تنظیم دستنوشته یا بازبینی دستنوشته نگارش شده با ارائه نظر تخصصی
  • تأیید محتوی نسخه نهایی دستنوشته برای ارسال

افرادی که هریک از شرایط بالا را نداشته باشند نمی توانند در فهرست نویسندگان قرار داده شوند. در این موارد در صورت کسب اجازه می توان از ایشان در بخش تقدیر و تشکر با ذکر نام کامل و نقشی که داشته اند مورد تقدیر نمود.

· با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است، باید با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد. مسؤولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده نویسنده اول می‌باشد.
· مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارائه شده در مقاله بر عهده‌ نویسنده یا نویسنده‌گان است.